Müzik Yazıları

Türk Musikisinde Kullanılan Makamların Etkileri

Türk Musikisinde Kullanılan Makamların Etkileri

İnsanlar, tarih boyunca üzüntülerini, sevinçlerini, heyecanlarını ve sevgilerini çoğunlukla müzik sanatını kullanarak dile getirmişlerdir. Araştırmalara göre Türklerde müziğin en az 6000 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Türk musikisi sanatının insanlar üzerinde bıraktığı etkiler, eskiden Edvar olarak adlandırılan musiki nazariyatı kitaplarında sıklıkla

Müzik Yazıları

Müzik Tercihi ve Kişilik İlişkisi

Müzik Tercihi ve Kişilik İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesinden Barış Erdal’ın 2009 yılında yayımlanan makalesine göre müzik dinleyicilerinin beğenilerini etkileyen faktörler kişilik, cinsiyet, yaş, aile, arkadaş çevresi ve müzikal uyaran değişkenleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma sonucunda Türk ve klasik müzik dinleyicilerinin kişilik özellikleri birbirine yakın çıkarken rock müzik dinleyicilerinin kişilik