ENGÜRÜ TÜRK MÜZİĞİ DERNEĞİ
8. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin 8. Olağan Genel Kurulu, Libya Caddesi 34/2 Ahmetler/ANKARA (Kayseri İli Yardım Derneği) adresinde, 28 Nisan 2019 Pazar günü, saat 14.00’te; çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 12 Mayıs 2019 Pazar günü, aynı yer ve saatte, aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
Tüm üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2. Başkanlık Divanı seçimi
3. Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi
4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
5. 2019-2022 faaliyet dönemi tahmini bütçesinin görüşülmesi
6. Tüzük değişikliğinin (18 ve 22.maddeler) görüşülerek karara bağlanması
7. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış

Engürü Türk Müziği Derneği- 8. Genel Kurul Gündem
Etiketlendi: