24saat_engurukonser2018_mst

Günümüzün önde gelen ney ve tanbur icracılarından kabul edilen Dr. Murat S. Tokaç, aslen Ünye’li olup 1969 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı fakültede Mikrobiyoloji doktorasını tamamlamaktadır.

Kendisi de neyzen olan babası Dr. Turgut Tokaç tarafından 5 yaşında ud ve neye başlatıldı. Türk Müziğini her yönüyle babasından öğrendi. 11 yaşındayken Selçuk Sipahioğlu’ndan kısa bir süre tanbur dersleri aldı. Bu derslerden sonra hem ney hem tanbur tekniğini büyük sanatkârları dinleyerek kendi kendine geliştirdi. Ud ve ses sanatkârı, bestekâr Cinuçen Tanrıkorur’dan Türk Müziği ile ilgili her konuda feyz aldı. Üstadın vefatına kadar pek çok konserde ve etkinlikte beraber olma imkânı buldu.

1980 yılında kurulan Samsun Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti’ne Neyi ve Tanburu ile iştirak etti, derslere girdi. Tıp Fakültesi son sınıfta iken Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Müziği Korosu’nu yönetti.

1991 yılında kurulan Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na ney ve tanbur sanatçısı olarak atandı. 2004 yılında aynı koronun şefliğine getirildi ve üç yıl bu görevi sürdürdü. 2007 yılında İstanbul’da kurulmuş olan Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na Tanbur sanatkârı ve Sanat Yönetmeni olarak atandı. Yurt içinde koroyla katıldığı konserlerin yanısıra solo resitaller verdi ve TV programlarına katıldı. Değişik topluluklarla ve ferdî olarak Avrupa’nın bütün ülkeleri, A.B.D., Avustralya, Japonya, G. Kore, Malezya, Azarbeycan, Ermenistan ve Rusya’da sayısız konserler, ney ve tanbur seminerleri verdi.

1998’de Samsun ilinde KASİAD (Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği) öncülüğünde, jüri tarafından yapılan değerlendirmede yılın “Müzik Adamı” seçildi ve ödül aldı. 1995’de Le Chant du Monde tarafından Fransa’da yayımlanan “FASIL” adlı CD’de Cinuçen Tanrıkorur ve Fahrettin Yarkın’la birlikte solo ney ve tanbur çaldı. 2000 yılında “Gençlik Hülyâları” isimli solo albümü Beyza Müzik tarafından yayımlandı. 2000 yılında Lâlezar Topluluğu ile beraber, Türkiye ve A.B.D.’de yayımlanan “Osmanlı Türk Müziği Antolojisi” adlı dört CD’lik albümde ney ve tanbur çaldı. 2004 yılında “DEM” isimli solo Ney albümü Akustik Müzik tarafından yayımlandı. 2008 yılında Dem Trio (Cenk Güray, O. Murat Öztürk) ile beraber “The Fountain (Serçeşme)” isimli albümü Felmay şirketi tarafından İtalya’da yayımlanarak Avrupa ve A.B.D.’de dağıtımı yapıldı.

Tokaç, koro ve topluluk çalışmalarının yanısıra Türk Müziği konserlerinde pek rastlanmayan sadece saz eserleri repertuarından müteşekkil konserler vermeye başlamış ve saz solistliğine yönelmiştir. Solo konserlerinde saz tekniğini ön plâna çıkaran eserlere özellikle yer vermektedir.

Hâlen Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevinin yanısıra İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun Sanat Yönetmenliği görevini de sürdürmektedir.

Murat Salim Tokaç Biyografi