19 Kasım 1912 tarihinde Bursa’da doğdu. Yüksek Tarım Mühendisidir. Öğrenciliği sırasında mûsıkî eğitimi de aldı. 1972 yılında emekli oluncaya kadar Tarım Bakanlığı’nda görev yapmış, bir yandan da Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde dinî mûsikî ile ilgili dersler vermiştir. 1973’ten itibaren çalışmaya başladığı TRT Kurumu’nda, Türk Mûsikîsi uzmanlığı, Repertuar Kurulu başkanlığı, gibi görevlerde bulunmuş; 1975 yılında TRT Ankara Radyosu Klâsik Türk Müziği Topluluğu’nun başına getirilmiştir. Bu yıllarda, Kültür Bakanlığı Türk Mûsikîsi Komisyonu üyeliği de yapmıştır.
1977 yılında sağlık sorunları nedeniyle Ankara’dan Antalya’ya taşınmış, 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanı almış; 12 Nisan 1998 tarihinde de bu şehirde vefat etmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konsarvatuvarı sanatçının adıyla anılmaktadır.
Kendini tekrardan kaçınmasıyla ve yeni melodik renkler aramasıyla tanınır. Yaşamında olduğu gibi sanatında da son derece titiz ve disiplinlidir. Bu nedenle çok sayıda eser vermeye kendini zorlamamış, dinsel ve din dışı olmak üzere 100 civarında beste ile yetinmiş; daha ziyade bilimsel araştırmaları, yayınları, konferansları ve eğitimciliği ile ön plâna çıkmıştır.

İsmail Baha Sürelsan