vky02Ankara’da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nü bitirdi. 1981 yılında TRT’nin açmış olduğu Türk San’at Müziği ve Türk Halk Müziği Ses Sanatçılığı sınavlarına girdi ve her ikisini de kazandı. Staj döneminde Ferit Sıdal, Ahmet Hatipoğlu, Yüksel Kip, Tarık Kip, Dr. Nazmi Özalp, Metin Everes ve Müberra Yetkin’in öğrencisi oldu. Sonrasında, Ferit Sıdal’ın tavsiyesiyle Türk Sanat Müziği’ni seçti. 3 yıl boyunca pek çok sınavda başarılı bulunarak 18 arkadaşıyla birlikte kadroya geçmeye hak kazandı. San’at hayatının sonraki dönemlerinde Mustafa Erses, Bekir Sıdkı Sezgin, Dr. Alâeddin Yavaşca ve Muzaffer İlkar’dan feyz aldı.

Radyo ve televizyonda çok sayıda program yaptı. 1991 yılında Müzik Dairesi Başkanlığı’nda uzmanlık kadrosu aldı. 1996 yılında TRT Türk San’at Müziği Gençlik Korosu’nun şefliğine getirildi. Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda aynı yıldan başlamak üzere 5 yıl süreyle şan ve eser icrası derslerine girdi.

1999 yılında açılan Topluluk Şefliği sınavını birincilikle kazanarak Klâsik Koro şefi oldu. 2003 yılından itibaren uzunca bir süre,  Denetim ve Repertuar Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Halen bir yandan TRT’de  “Yeni Eserler Kabul Kurulu”nda görev yapmakta, bir yandan da aralarında Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Klâsik Türk Müziği korolarının da bulunduğu çeşitli korolarda eğitmen ve koro şefli olarak Türk Mûsıkîsine hizmet vermektedir. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü’nde Klâsik Türk Müziği derslerine de girmektedir. Radyo ve devlet korolarına çok sayıda san’atçı kazandırmıştır.

Engürü Türk Müziği Derneği’nin kurucusu ve onursal başkanı olan bu değerli müzik adamı Salime Hanım’la evli olup, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunu klâsik kemençe sanatçısı bir oğlu ve Hacettepe Üniversitesi Müzikoloji bölümü mezunu bir kızı vardır.

 

 

Vedat Kaptan Yurdakul