erkan-surmen16 Ocak 1943’te Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada, yükseköğrenimini Eskişehir’de yaptı.

1966 yılında, TRT’nin açtığı genel duyurulu ses ve saz sanatçısı sınavına Ankara Radyosu’nda girdi, başarılı oldu ve yetiştirilmek üzere iki yıl staj gördü. Staj dönemi sonunda yapılan sınavlarda da başarılı olarak, 1969 yılında Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak göreve başladı.

1977’de Ankara Radyosu’ndaki ses sanatçılığının yanısıra, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı’na Türk Halk Müziği ve Oyunları Uzmanı olarak atandı. Burada nota uzmanlığı görevi ile birlikte uzun süre Merkez Müdürlüğü görevini vekâleten üstlendi. Türk Halk Müziği İcra, Denetim, Repertuar ve Türk Halk Oyunları Denetleme Kurullarını kurdu.

1977-1978 yıllarında, Ankara Devlet Konservatuarı ile işbirliği sağlayarak, arşivlerinde yer alan ve 1938-1958 yılları arasında Ankara Konservatuarı tarafından derlenen  “Mum plaklara kayıtlı Türk Halk Müziği verileri” içinden 9500 eseri kopyalayarak, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı arşivine aktardı.

1981-1983 yılları arasında, TRT kadrolarında görev yapacak yetişmiş ses-saz sanatçılarının oryantasyon kurslarını yaptırdı. Yetiştirilmek üzere alınan ses-saz sanatçısı adaylarının stajları süresince süren nota okuma, nota yazma ve genel folklor bilgileri derslerinde öğretmenlik yaptı.

Prodüksiyon olarak yayına giren ve yıllarca devam eden Ezgi Kervanı- Yurdun Dört Bucağından- Halk Çalgılarından Ezgiler- Halk Müziği Kaynaklarımız Gönül Pınarlarımız adlı programları hazırladı. Ankara Radyosu’nda bir yıl süreyle Türk Halk Müziğinden Çeşitlemeler programını hazırladı ve canlı programlarda sundu.

1982 yılında kendi isteğiyle iki aşamalı (Nazari Bilgiler-Repertuar-Koro Yönetimi Tekniği) sınava girerek başarılı oldu ve TRT’nin sınav kazanarak ilk “Türk Halk Müziği Toplu Program Şefi” oldu.

1993-1995 yılları arasında Ankara Radyosu’nda TRT Nota Tashih Kurulu’nda çalıştı.

TRT radyo ve televizyonlarında yayınlanan çok sayıdaki programda şef, yönetici, solist ve korist olarak görev yaptı.

TRT adına açılan çeşitli sınav ve yarışmada jüri üyeliği yaptı. Yine TRT adına yurt içi ve yurt dışında sempozyum, seminer ve toplantılarda bildiriler sundu, festivallere katıldı.

Sanatçı, Anadolu’nun dört bir tarafından sözlü-sözsüz 150’ye yakın Türkü derleyip notaya alarak TRT Türk Halk Müziği Repertuarına kazandırmıştır.

1990 yılında “Bahçalarda Barım Var (Karagöz)” türküsü ile TRT derlemeleri yarışmasında birincilik ödülü aldı.

Değerli sanatçımız profesyonel sanat hayatı ile eşzamanlı olarak 1986-1987 çalışma döneminde Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’ nda Türk Halk Müziği ve Halk Oyunları Bölüm Başkanı olarak dersler verdi, konserler hazırladı, konserlerde şeflik yaptı.

Yirmi yılı aşkın süre ile Anadolu’nun çeşitli yöre ekiplerinde, Halk Oyunları oynamış ve öğretmenlikler yapmıştır. Halk Oyunlarını, yurt içinde ve yurt dışındaki birçok ülkede tanıtmış ve ekip olarak ödüller almıştır.

1964 yılında OLEY adında bir şiir kitabı yayınlamıştır.

Konusu ile ilgili derneklerde, kurucu üyelik ve Yurttan Sesler Kültür Sanat Merkezi Derneği’nin Başkanlığını yapmıştır.

1990 yılında Sultan Suyu adında long play ve kaset yapmış ve kurum dışındaki bu çalışmaları ile Anadolu’daki dinleyicisine ulaşmıştır.

Bir süre önce emekli olan Sanatçımız, halen, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı’nda ansiklopedik arşivleme çalışmaları yapmaktadır.

 

Erkan Sürmen
Etiketlendi: