Yüksel Kip’in kendilerinden aldığımız eski tâbirle “Hâl Tercümesi”ni, kendi ifadeleriyle sizlere aktarmanın daha  doğru olacağını düşündük, olduğu gibi paylaşıyoruz.

……… 1937 yılında İstanbul’da doğdum. Çocukluk ve gençlik yıllarımın büyük bir kısmı Beşiktaş Yıldız’ da geçti. İlkokulu 50. Yıldız İlkokul’unda, ortaokulu ise Nişantaşı Kız Lisesi’nde okudum. Aynı yıl, 1952’de İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Mûsıkîsi bölümünün sınavını kazandım. Böylece 5 yıl sürecek olan ciddi bir müzik eğitimine başlamış oldum. Yetişmemde en büyük pay Nazariyat hocamız merhum Şefik Gürmeriç’e aittir. Kendisini rahmet ve şükranla anıyorum. Merhum Mes’ud Cemil, Nevzat Atlığ, merhum Münir Nurettin Selçuk, merhum Emin Doğan, Şive Baykut, Nurten Sürelsan, edebiyat derslerinde; Muzaffer German, Cafer Erkılıç ve okuldaki diğer hocalarımdan mûsıkî eğitimi ve feyz aldım. Kendilerinden büyük istifadelerim oldu.

Okul yıllarımda aynı zamanda İleri Türk Mûsıkîsi Konservatuarına da devam etmeye başladım. Öğretmen yardımcısı olarak ilk tecrübemi bu çatı altında yaşadım.

Kısa bir süre sonra Hocam merhum Laika Karabey’in teşvikiyle; -staja başlayıp korodan ayrılan- o zamanki koro şefi Hulki Aksoy’ un yerine koroyu yönetmeye başladım (Yıl; 1956-1957). Belirtmem gereken husus şu ki; Laika Karabey koroyu yayınlara hazırlar, fakat canlı yayın esnasında koro ve saz ekibine destek sağlamak amacıyla tanburuyla eşlik ederdi.

Bir yandan tahsilim devam ederken diğer yandan repertuarımın genişlemesi, bu koronun çalışmaları sonucudur. Koro şefi olarak ilk tecrübem de –üstelik canlı yayınlarda- yine ……………… İstanbul Radyosu’nda başlamıştır.

………………. yılında İstanbul Belediye Konservatuarından mezun oldum. 1958 yılında Ankara Radyosu saz sanatçılarından viyolonselist Tarık Kip’le evlenerek Ankara’ya geldim. 1959 yılında Ankara Radyosu’da açılan sınavı kazandım ve stajyer ses sanatçısı olarak kadroya alındım.

Böylece müzik hayatımın ikinci dönemi başlamış oldu. Radyodaki staj dönemi ve onu takip eden yıllarda merhum Ruşen Kam ve Refik Ahmet Sevengil’den yararlandım.

Yine o dönem içinde müzikolog Bestekâr İsmail Baha Sürelsan’ın Ankara Radyosu’ndaki dersleri, sağladığım istifadeler bakımından benim için ayrı bir önem taşır. Ayrıca; evinde ücretsiz olarak verdiği derslere, beste çalışmalarına ve büyük formdaki eserlerin ağrılıklı olarak icra edildiği çalışma ve konserlere katılmakla edindiğim bilgi ve tecrübe için kendisini daima şükranla anıyorum.

Müzik hayatımda beste çalışmalarıma da yer vermeye çalıştım. Şarkı formunda olan –ikisi hariç- bu örneklerden Zâvil makamında ve güftesi de bana ait olan “Yüce Dağlar Ne Heybetli Ne Haşmetli Durursunuz” mısraı ile başlayan şarkımla TRT’nin 1978 yılında açtığı şarkı yarışmasında mansiyon kazandım. Halen TRT repertuarında 20 kadar şarkı ve 2 saz eserim var.

1977 yılında Ankara Radyosu’nda müzik yayın şefi olan kanun sanatçısı ve koro şefi Orhan Özgediz’in isteği üzerine “Kadınlar Topluluğu” şefi oldum. Bu görevi 15 yılı aşkın bir süre sürdürdüm.

Bu görevi takiben “Küçük Koro” nun şefliğini yaptım. 1981-1982 yılı stajyer adaylarına öğretmenlikle başlayan görevim, 1985 yılının Gençlik Yılı olması sebebiyle kurulan TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu’nda 13 yıl devam etti. Bu korolara 3 dönem öğretmenlik ve koro şefliği yaptım.

Ayrıca Türk Sanat Müziği Araştırma Kurulu, Repertuar Kurulu üyelikleriyle çeşitli sınav ve yarışmalarda jüride görev aldım. TRT Ankara Radyosu’nun görevlendirmesi ile Lübnan, Ürdün, Suriye, Mısır, Irak ve Cezayir gibi ülkelerde verilen konserlerde TRT kadrosuyla birlikte ülkemizi temsil ettim.

2000 yılında eşim Tarık Kip’i kaybettim. 2002 yılında emekli oldum. Ankara’da yaşıyorum.

 

Yüksel Kip
Etiketlendi: