enguru_mehmet_ucer

Elazığ doğumlu olan sanatçımız, çocukluk yıllarından başlayarak, geleneksel Anadolu müziği ile ilgilenmeye başladı. Önceleri yetiştiği yörenin yerel müzik gelenekleri ve repertuarı üzerinde vokal alanda yapmış olduğu çalışmalarını, daha sonra bağlama icracılığı üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Çeşitli derneklerde amatör olarak çalıştığı sırada tanıştığı Halk Müziği uzmanı Çoşkun Güla’dan  bağlama ve nazariyat dersleri aldı. Uzun yıllar Coşkun Müzik Eğitim ve Öğretim Merkezi’nde bağlama eğiticiliği yaptı. Çalışmaları sonucunda hocası Coşkun Güla yönetiminde Bircan Pullukçuoğlu, Sümer Ezgü ve Okan Murat Öztürk ile“ Bağlamada Tezene Tavırları” adlı albümü gerçekleştirdi.

1988 yılında TRT Ankara Radyosu’nun açmış olduğu sınavla Yurttan Sesler topluluğuna yetişmiş bağlama sanatçısı olarak girdi. Aynı kurumda bağlama icracılığı yanında TRT Gençlik korosu bağlama eğiticiliği, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Karayolları, İller Bankası, Vakıfbank, Ziraat bankası, TAİ, Milli Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kurumlarda eğiticilik ve koro şefliği çalışmalarını yürüttü.

TRT Kurumu adına yurt içi ve yurtdışında çeşitli etkinliklerde yer alan sanatçı, başta Almanya olmak üzere ABD, Hollanda, İsviçre, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Kazakistan, KKTC ve Suriye gibi pek çok ülkede konserler vermiştir.

Yerel müzik gelenekleriyle ilgilendiği yıllar boyunca zengin bir ses arşivi oluşturmuştur. Koleksiyonunda yer alan farklı yerel müzisyenlerin icralarından büyük çapta etkilenerek, Özellikle Doğu Anadolu uzun hava üslupları ve icra teknikleri üzerinde önemli çalışmalar yaptı. Harput müziği konusunda, uzman nitelikler taşıyan sanatçı, geliştirdiği kendine özgü tekniğiyle bu yöre müziklerinin bağlama icrasında, ayrıcalıklı bir üslup sahibidir.

Uzun yıllar üzerinde çalışıp geliştirdiği, halk müziğinde koral ve yerel ses kullanma tekniği metodunu, Gazi Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Konservatuarında ders olarak okutmaktadır.

Hacettepe üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi danışma kurulu üyeliği ve eğitmenliği, Şehr-i Avaz THM korosu, MAREV Müzik Topluluğu ve Turnalar Türk Halk Müziği Korosu’nun şefliğini yürütmektedir.

Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde varolan sıra gecesi klâsik şehir türkülerini yaşatmak için kurduğu Şehrengiz Müzik Topluluğu bünyesinde, öğrencilerine, yörelerin ses kullanma tekniğini ile repertuarını öğretmektedir.

TRT Müzik Dairesi Repertuar Kurulu üyeliği, bir dönem Kültür Bakanlığı Danışma Kurulu üyeliği ve TRT de haftalık olarak yayınlanmış olan “Bergüzar” ile  “Dem Bu Dem” adlı halk müziği programlarının müzik yönetmenliğini yapmış olan üçer, müzisyen kariyerinin yanında iktisat alanında lisans eğitimi sahibidir. Halen TRT Ankara Radyosu’nda Türk halk müziği saz ve ses sanatçılığı görevinin yanında Yurttan Sesler şefliği görevini sürdürmektedir.

 

Mehmet Üçer