Doğan Bulgun- 24 Saat
engurugenelkurullogolu01
10 Mart 2003’te ENGÜRÜ Türk Müziği Topluluğu’ndan doğan ENGÜRÜ Türk Müziği Derneği olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Tanyol Çoruh’un açtığı toplantı Kayseri İli Yardım Derneği Salonu’nda (Ön Cebeci Mahallesi Libya Caddesi 34/2 Çankaya-Ankara) gerçekleştirildi. Olgun bir hava içerisinde geçen genel kurul sonunda yapılan seçimlerde şu isimler Yönetim ve Denetim Kurulları üyeliklerine seçildi:

Yönetim Kurulu asıl üyeleri: Tanyol Çoruh, Faruk Cenap Erdoğan, İsmail Demirdöven, Ayça Gürpınar, Ebru Özdemir, Naci Pilge, İnci Yüksel.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri: Arzu Kızıldağlı, Can Önakın, Erdoğan Taşal, Doğan Bulgun, Rabia Gültekin, Tunay Akkuş, Şenay Gürses Çil.

Denetim Kurulu asıl üyeleri: Mustafa Akar, Ayşegül Sözeri, Tülay Gerçek.

Denetim Kurulu yedek üyeleri: Ayşen Benuğur, Gülen Klavuz, Nilay Camcı.

Engürü Türk Müziği Derneği, önemli kültür değerlerimizden biri olan Türk Müziği’ni kuramsal ve uygulamalı olarak en iyi biçimde tanımak, öğrenmek ve tanıtmak; geniş kitlelerce benimsenip sevilmesini, ana tema ve karakterinin yersiz müdahale ve değişikliklerden korunarak yaşatılmasını ve bu niyetle bir araya gelmiş üyelerin kültürel gelişim ve dayanışmasını sağlamak amacıyla 10 Mart 2003 tarihinde Ankara’da kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşu. Derneğin çekirdeğini, güzel şarkılarımızı “geleneksel radyo tavrı” dışında yorumlamanın neredeyse marifet sayılmaya başlamasını kaygıyla izleyen TRT Ankara Radyosu’nun yorumcu koro şeflerinden Vedat Kaptan Yurdakul’un, unutulmaya yüz tutmuş eserleri aslına uygun icralarla halka sunmak ve böylece mevcut kirliliğin gelecek nesillere bulaşma riskini karınca kararınca azaltmak amacıyla birkaç müziksever arkadaşıyla birlikte 1999 yılı sonbaharında Ankara’da kurduğu Engürü Türk Müziği Topluluğu (ETÜT) oluşturuyor. Ehil hocalardan solfej, nazariyat, şan ve repertuar dersleri alarak yetişen, ilk kez 11 Mart 2000 tarihinde Devlet Resim ve Heykel Müzesi Operet Sahnesi’nde “Hacı Arif Bey Özel Konseri” ile Ankaralıların karşısına çıkan ve performanslarının müzikseverler tarafından beğenilmesi sonucu üye sayısı günden güne artan ETÜT, çok geçmeden, müzikal faaliyetlerini çeşitlendirebilmek amacıyla dernekleşmeye karar verdi ve bu kararını 10 Mart 2003 tarihinde hayata geçirerek Engürü Türk Müziği Derneği (ETÜD) adını aldı. Dernek yöneticileri faaliyetlerini on yıl boyunca Türk San’at Müziği ile sınırlı tuttu ve fakat 2009 yılı sonbaharından itibaren, Türk Halk Müziği alanında da faaliyetlerde bulunulması, “10. Yıl Etkinlikleri” çerçevesinde “Engürü Halk Türküleri Topluluğu” adıyla Türk Halk Müziği icra eden yeni bir topluluk kurulması ve bu topluluğun şefliğine TRT Ankara Radyosu’nun değerli santçısı Mehmet Üçer’in getirilmesi doğrultusunda bir dizi karar aldı ve uyguladı. Öte yandan bu uygulamalarla eşzamanlı olarak “Engürü Türk Müziği Topluluğu”nun adı da “Terennüm Klâsik Türk Müziği Topluluğu” olarak değiştirildi. Engürü Türk Müziği Derneği, müzikal ve sosyal amacı doğrultusunda bünyesindeki Terennüm Klâsik Türk Müziği Topluluğu ile “Bestekâr Özel Konserleri”, Engürü Halk Türküleri Topluluğu ile de “Konulu/Yöresel Konserler” veriyor, “Bestekârlar Dizisi” adı altında ünlü bestekârlarımızı konu alan kitaplar yayınlayarak mûsıkî literatürümüzdeki önemli bir eksikliği gidermeye çalışıyor, teşvik ve başarı ödülleri dağıtmak suretiyle özendirici bir rol oynuyor. Zaman zaman da halka açık konferans ve söyleşiler ile üyelerinin kaynaşmasına yönelik piknikler, yemekler ve eğlenceler tertip ediyor. Türk Müziği’ne verdiği hizmetler dernek yönetim kurulunca değerlendirilerek, her yıl Klâsik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarından birer kişiye, “Türk Müziği Emek Ödülü” adıyla bir plâket veriliyor. Yönetim kurulu tarafından “Onur Üyesi” payesi verilen kişilere, bu durumu belgelemek üzere bir “Onur Plâketi” sunuluyor. Faaliyetlerin tamamının profesyonel firmalar tarafından çekilmiş ve montajları yapılmış ses ve görüntü kayıtları, düzenli bir biçimde arşivleniyor. ENGÜRÜ’nün en büyük hedefi, ulusal müziğimizle ilgili köklü ve destekleyici politikalar üretilememesi yüzünden başkentte Türk San’at Müziği ve Türk Halk Müziği konularında ihtiyaca yönelik doğru ve güzel şeyler üretmek, daha olgun ve olanaklı bir yapıya ulaşıldıktan sonra da faaliyet alanlarını artırarak daha geniş kitlelere (çocuklara ve gençlere de) hitap edebilir hale gelmek. Böyle bir mûsıkî anlayışını geniş kitlelere benimsetebilmek için büyükçe bir çalışma mekânına ve kapasiteli bir radyo kanalına sahip olunması amaçlanıyor.

Engürülüler Genel Kurullarını Yaptı (23 Haziran 2016)
Etiketlendi: