Engürü

Engürü Türk Müziği Derneği, önemli kültür değerlerimizden biri olan Türk Müziği’ni kuramsal ve uygulamalı olarak en iyi biçimde tanımak, öğrenmek ve tanıtmak; geniş kitlelerce benimsenip sevilmesini, ana tema ve karakterinin yersiz müdahale ve değişikliklerden korunarak yaşatılmasını ve bu niyetle bir araya gelmiş üyelerin kültürel gelişim ve dayanışmasını sağlamak amacıyla 10 Mart 2003 tarihinde Ankara’da kurulmuş olan bir dernektir.

Derneğin çekirdeğini, güzel şarkılarımızı “geleneksel radyo tavrı” dışında yorumlamanın neredeyse marifet sayılmaya başlamasını kaygıyla izleyen TRT Ankara Radyosu’nun yorumcu koro şeflerinden Vedat Kaptan YURDAKUL’un, unutulmaya yüz tutmuş eserleri aslına uygun icralarla halka sunmak ve böylece mevcut kirliliğin gelecek nesillere bulaşma riskini karınca kararınca azaltmak amacıyla birkaç müziksever arkadaşıyla birlikte 1999 yılı sonbaharında Ankara’da kurduğu Engürü Türk Müziği Topluluğu (ETÜT) oluşturmaktadır.

Ehil hocalardan solfej, nazariyat, şan ve repertuar dersleri alarak yetişen, ilk kez 11 Mart 2000 tarihinde Devlet Resim ve Heykel Müzesi Operet Sahnesi’nde “Hacı Arif Bey Özel Konseri” ile Ankaralıların karşısına çıkan ve performanslarının müzikseverler tarafından beğenilmesi sonucu üye sayısı günden güne artan ETÜT, çok geçmeden, müzikal faaliyetlerini çeşitlendirebilmek amacıyla dernekleşmeye karar vermiş ve bu kararını 10 Mart 2003 tarihinde hayata geçirerek Engürü Türk Müziği Derneği (ETÜD) adını almıştır.

Dernek yöneticileri faaliyetlerini on yıl boyunca Türk San’at Müziği ile sınırlı tutmuş ve fakat 2009 yılı sonbaharından itibaren, Türk Halk Müziği alanında da faaliyetlerde bulunulması, “10. Yıl Etkinlikleri” çerçevesinde “Engürü Halk Türküleri Topluluğu” adıyla Türk Halk Müziği icra eden yeni bir topluluk kurulması ve bu topluluğun şefliğine TRT Ankara Radyosu’nun değerli santçısı Mehmet ÜÇER’in getirilmesi doğrultusunda bir dizi karar almış ve uygulamıştır. Öte yandan bu uygulamalarla eşzamanlı olarak “Engürü Türk Müziği Topluluğu” nun adı da “Terennüm Klâsik Türk Müziği Topluluğu” olarak değiştirilmiştir.

Engürü Türk Müziği Derneği, müzikal ve sosyal amacı doğrultusunda bünyesindeki Terennüm Klâsik Türk Müziği Topluluğu ile “Bestekâr Özel Konserleri”, Engürü Halk Türküleri Topluluğu ile de “Konulu/Yöresel Konserler” vermekte, “Bestekârlar Dizisi” adı altında ünlü bestekârlarımızı konu alan kitaplar yayınlayarak mûsıkî literatürümüzdeki önemli bir eksikliği gidermeye çalışmakta, teşvik ve başarı ödülleri dağıtmak suretiyle özendirici bir rol oynamakta; zaman zaman da halka açık konferans ve söyleşiler ile üyelerinin kaynaşmasına yönelik piknikler, yemekler ve eğlenceler tertip etmektedir.

Dernek Tüzüğü