Cumhuriyet Üniversitesinden Barış Erdal’ın 2009 yılında yayımlanan makalesine göre müzik dinleyicilerinin beğenilerini etkileyen faktörler kişilik, cinsiyet, yaş, aile, arkadaş çevresi ve müzikal uyaran değişkenleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma sonucunda Türk ve klasik müzik dinleyicilerinin kişilik özellikleri birbirine yakın çıkarken rock müzik dinleyicilerinin kişilik özellikleri hem temel boyutlarda hem alt boyutlarda belirgin farklılıklar göstermiştir.

Çalışma, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (müzik eğitimi alan ve almayan), Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarında müzik öğrenimi görmekte olan öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 17-30 yaş arası, 89 erkek 91 kadın toplam 180 kişiden oluşmuştur.

Çalışma sonucunda erkeklerin kadınlara göre daha fazla Rock müziği; kadınlarınsa erkeklere göre daha fazla klasik müziği tercih ettiği, Rock müzik dinleyicilerinin en çok arkadaş çevrelerinden, Klasik ve Türk müziği dinleyicilerinin ise en çok aileden etkilendiklerini ifade ettikleri görülmüştür.

Makaleye erişmek için lütfen tıklayınız.

Müzik Tercihi ve Kişilik İlişkisi
Etiketlendi: