gykacarAnkara’da doğdu.

1984 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünü kazandı. Burada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası grup şefi Aycan Sancar ile dört yıl flüt çalıştı ve müzik eğitimcisi olarak mezun oldu.

Batı müziği eğitiminin yanı sıra Türk Müziği ve ud ile ilgilenmeye başladı. 1986 yılında ud virtüozu, müzikolog ve bestekâr Cinuçen Tanrıkorur ile tanıştı ve öğrencisi oldu. Tanrıkorur’un ud metodunu altı ay gibi kısa bir sürede bitiren ilk ve tek öğrencisidir. İlk resitalini de hocası Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte verdi.

Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde ud ve flüt çalgıları öğretim görevlisi olarak 1988 yılında vazife aldı. 1993 yılında “Türk Saz Mûsikîsi’nde İcrâ – Nota Farklılığı” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, 2000 yılında “Yorgo Bacanos’un Ud Taksîmleri” konulu çalışmasıyla da doktorasını tamamladı.

1997 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümüne Öğretim üyesi olarak atandı. 2004 yılında Doçent, 2009 yılında da Profesör unvânını aldı.

Hâlen aynı üniversitede Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kurucu Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ülkemizde Türk Müziği alanında yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasında öncü olmuştur.

Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında; Ud, Türk Müziği Nazariyatı, Eser Tahlîli, Makamsal Eser Çözümleme, Çalgı Öğretim Materyali Hazırlama ve Geliştirme, İcrâ Analizi ve Makamsal İcrâ Yöntemleri derslerini vermektedir.

Sanatçının, Türk müziği ve eğitimi üzerine, ulusal ve uluslararası bilimsel dergi ve yayın organlarında birçok makalesi yayınlanmıştır.

Ud Metodu, Ud Alıştırmaları, Yorgo Bacanos’un Ud Taksîmleri, Türk Müziği Çocuk Şarkıları, Türk Mûsıkîsi Rehberi, Türk Mûsıkîsi Üzerine Görüşler ve Gülzâr-ı Mûsikî çevirisi, Klâsik Türk Mûsıkîsi Güftelerinde Osmanlıca Kelime ve Terkîbler adlı sekiz kitabı bulunmaktadır.

Sanatçımız ulusal ve uluslararası birçok festivale ve etkinliğe katılmış, resitaller ve konferanslar vermiştir.

Aralarında, İsveç, Suriye, Fas, Kore, Kosova, Makedonya, Romanya’nın da bulunduğu birçok ülkede Türkiye’yi temsil etmiştir.

Geniş bir repertuara sahip olan sanatçı, resitallerinde değişik dönem ve bestecilere ait eserler icrâ etmektedir. Mozart’ın piyano konçertosunu senfoni orkestrası eşliğinde ud ile seslendiren ilk ud sanatçısıdır.

Kültür Bakanlığı’nın 2005 yılında düzenlediği beste yarışmasında Muhayyer Sünbüle Karabatak Peşrevi ve Hisâr Medhâl eserleri ile iki ayrı üçüncülük, 2007 yılında Kahramanlık Türküleri Beste Yarışmasında da Duâ Tepe adlı türkü ile birinci mansiyon ödüllerini aldı.

Sanatçımızın Türk Çalgı Müziği’nin geliştirilmesine yönelik beste çalışmaları da vardır. Halen 206 bestesi mevcuttur.

1990 yılında Dünya Müzikleri Koleksiyonu adıyla Fransa’da, 2000 yılında Cinuçen Tanrıkorur Eserleri adıyla ve 2002 yılında Hayallerim adıyla Türkiye’de yayınlanmış üç CD’si bulunmaktadır.

Sanatçımız evli olup, Emirhan Ahmet ve Mehmet Yekta adlı iki evlâdı vardır.

Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
Etiketlendi: