ahmethatibogluDin bilginlerimizden Burdurlu “Hacı Mehmed Ref’et Efendi” ile Meryem Edîbe Hanım’ın oğlu olarak 25 Eylül 1933’de Burdur’da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Burdur, İzmir ve Antalya’da tamamladıktan sonra, 1955 yılında ses sanatçılığı imtihanını kazanarak Ankara Radyosu’na dâhil oldu. Aynı tarihte başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1961’de bitirdi.

Askerlik görevi ve avukatlık stajından sonra tekrar Ankara Radyosu’na döndü. İmtihanlarını vererek Tanbur Sanatçısı, Ses Yönetmeni (Tonmayster) ve Kudüm Sanatçısı oldu. Takibeden yıllarda “Türk Mûsıkîsi Müdürlüğü” yaptı. Tasavvuf ve Klâsik Koro Şefliğinin yanısıra, Hocalık, Denetleme, Araştırma ve İnceleme, Repertuar gibi çeşitli san’at kurulu uzman üyeliklerinde bulundu. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarında dört yıl kadar hocalık yaptı.

Sanatçı, elli yılı aşkın san’at hayatında sayısız dînî ve lâ-dînî Türk Mûsıkîsi eserini, onlara icra edilebilir vasfı kazandırarak repertuarımıza katmış ve pek çoğunu bizzat sesi ve sazı ile veya şefliğini yaptığı Ankara Radyosu Klâsik ve Tasavvuf Mûsıkîsi Koroları ile yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle tanıtmıştır.

Üzerinde uzun emek sarfettiği, Kutb-i Nâyi Osman Dede’nin büyük eseri “Mîrâciye” nin tamamını-2 saate yakındır süresi- ilk defa TRT’nin katkısıyla “Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı” adına Ankara Radyosu Tasavvuf Korosuyla birlikte banda okumuştur. TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanan “Tarih İçerisinde Türk Mûsıkîsi” CD’leri ile Başbakanlık ve TRT işbirliğiyle 2000 yılında çıkarılan “Türk Tasavvuf Mûsıkîsinden Seçmeler” CD’sini hazırlayıp şefliğini yapmıştır.

Dînî ve lâ-dînî formlarda pek çok bestesi bulunan Sanatçı, geliştirdiği “Yeni Formlar”da yazdığı eserlerle, özellikle Dînî Mûsıkîmizi zenginleştirmiştir. Tamamen yeni bir anlayış mahsulü olan bu eserlerin sayısı 15’in üzerindedir.

Bunlardan Dûa tertibi, Hüseyin Fahreddin Dede’ye ait Zirgüleli Hicaz Form (Hicaz Dûa-Hicaz Zikir) adlı eser yurtiçi ve yurtdışında defalarca icra edilmiş ve edilmektedir.
Sanatçı’nın Türk Mûsıkîsi eğitimi dalında kitapları ve araştırmaları da bulunmaktadır. Bunların yayımlanmış olanları arasında; “Türk Mûsıkîsi Prozodisi”, “Türk Mûsıkîsi Solfej Metodu ve Nazariyâtı”, “Besteleriyle Yunus Emre İlâhileri” sayılabilir.

Bütün bir ömrünü mûskîye vakfetmiş olan sanatçımız birçok ödül de almıştır. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1987 yılında “Türk Mûsıkîsi Dalında ve Tasavvuf Mûsıkîsi Çalışmalarıyla YILIN SANATÇISI”, 1993’de “Türkiye İş Bankası’nın açtığı Beste Yarışmasında “Uşşak Kâr-ı Nâtık” adlı yeni form çalışmasıyla büyük ödüle lâyık görülmüştür.

Kültür Bakanlığı ve TRT’nin birlikte düzenledikleri “1996 Dede Efendi Yılı Türk Sanat Müziği Beste Yarışması” nda “Şehnaz Nakış Beste”si ile birinci olmuş ve Türk Milletine yaptığı hizmetlerden dolayı “2009 Yılı TBMM Üstün Hizmet Ödülü”ne lâyık görülmüştür.

Otuz yıllık mücadele sonucu 1960’lı yıllarda şahsen başlattığı tanıtım amaçlı Dînî Mûsıkî yayınları, nihâyet 1978’de kurmuş olduğu ilk resmî vasıflı koro ile devam ederek, ecdadımızın bıraktığı nâdide eserleri halkımıza ulaştırmıştır. Sanat hayatının en önemli eseri olan bu kuruluş, 1978’den bugüne fasılasız “Ankara Radyosu Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu” adıyla varlığını sürdürmekte, dînî mûsıkîmizin en mükemmel, en asil örneklerini sunmaya devam etmektedir.

Sanatçı 1998’de emekli olmuştur. Semâ Hanımla evli olan HOCAMIZIN Itrî ve Emrah adlarında iki oğlu vardır. 22 Ağustos 2015 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.

Ahmet Hatiboğlu
Etiketlendi: