Tema

Rahmi Bey (1864-1924)

Rahmi Bey (1864-1924)

27 Aralık 1864 Salı günü İstanbul’un Beyazıd semtinin Divân-ı Ali mahallesinde dünyaya gelen Rahmi Bey’in babası çeşitli sancak muhasebeciliklerinde bulunmuş olan Hilmi Bey’dir. Orta öğrenimini babasının görevli olarak bulunduğu Gümülcine ve Bursa’da tamamladı. Mülkiye-i Şahâne’ye (Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne) kaydolarak buradan

Tema

Cemil Beyler

Cemil Beyler

Şekerci Cemil Bey Şekerci Cemil Bey 1867 yılında İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde dünyaya geldi. İlk mûsıkî derslerine ondört yaşlarında, o dönemin ünlü sanatkârlarından Mâbeyinci Basri Bey’den başladı. Daha yirmi yaşlarındayken, “İstanbul’un iyi ud çalanlarından bir de Şekerci Hâfız Cemil Bey var”

Tema

İsmail Baha Sürelsan

İsmail Baha Sürelsan

19 Kasım 1912 tarihinde Bursa’da doğdu. Yüksek Tarım Mühendisidir. Öğrenciliği sırasında mûsıkî eğitimi de aldı. 1972 yılında emekli oluncaya kadar Tarım Bakanlığı’nda görev yapmış, bir yandan da Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde dinî mûsikî ile ilgili dersler vermiştir. 1973’ten itibaren çalışmaya

Tema

Cinuçen Tanrıkorur

Cinuçen Tanrıkorur

20 Şubat 1938 tarihinde, İstanbul-Fatih’te dünyaya geldi. Münir Nurettin Selçuk’un öğrencisi olan amcası Mecdinevin Tanrıkorur’dan 2.5-3 yaşlarından itibaren meşk ederek mûsıkî ile; bestekâr ve kemanî Mustafa Sunar’ın ud öğrencisi olan annesi sayesinde de ud ile tanıştı. 14 yaşındayken, Ferahnâk saz