Araştırma

Rahmi Bey (1864-1924)

Rahmi Bey (1864-1924)

27 Aralık 1864 Salı günü İstanbul’un Beyazıd semtinin Divân-ı Ali mahallesinde dünyaya gelen Rahmi Bey’in babası çeşitli sancak muhasebeciliklerinde bulunmuş olan Hilmi Bey’dir. Orta öğrenimini babasının görevli olarak bulunduğu Gümülcine ve Bursa’da tamamladı. Mülkiye-i Şahâne’ye (Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne) kaydolarak buradan

Araştırma

Müzik Tercihi ve Kişilik İlişkisi

Müzik Tercihi ve Kişilik İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesinden Barış Erdal’ın 2009 yılında yayımlanan makalesine göre müzik dinleyicilerinin beğenilerini etkileyen faktörler kişilik, cinsiyet, yaş, aile, arkadaş çevresi ve müzikal uyaran değişkenleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma sonucunda Türk ve klasik müzik dinleyicilerinin kişilik özellikleri birbirine yakın çıkarken rock müzik dinleyicilerinin kişilik