Müzik Tercihi ve Kişilik İlişkisi

Müzik Tercihi ve Kişilik İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesinden Barış Erdal’ın 2009 yılında yayımlanan makalesine göre müzik dinleyicilerinin beğenilerini etkileyen faktörler kişilik, cinsiyet, yaş, aile, arkadaş çevresi ve müzikal uyaran değişkenleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma sonucunda Türk ve klasik müzik dinleyicilerinin kişilik özellikleri birbirine yakın çıkarken rock müzik dinleyicilerinin kişilik